Käräjätörmän yhteisökylä -hanke

”Näen yhteisökylässä eri-ikäisiä ihmisiä, jossa harrastukset ovat samassa pihapiirissä. Vapaaehtoiset voivat ohjata erilaisia ryhmiä.”

Nainen 82 v

”Asun omassa asunnossa enkä laitoksessa, asun yhteisössä.”

Mies 76 v

”Nautin kun sosiaalinen kanssakäyminen on avointa ja vaivatonta.  Tavattaessa tervehditään, asioista puhutaan kasvokkain, jaetaan arkea, elämää ja tarinoita.”

Nainen 58 v

”Kun joku kompastuu, nostetaan ylös, jos käsiä palelee, lämmitetään, lauletaan lauluja, tanssitaan, leikitään, kerrotaan hauskoja juttuja ja lainataan sokeria.”

Nainen 40 v

”Lähellä asuvien lapsiperheiden kanssa voin jakaa arkea. Arvostan myös sitä, että lapselleni erilaiset ihmiset ovat arkipäivää.”

Nainen 34 v

”Toivon, että pihalla saa hiihtää, luistella ja juosta.”

Poika 8 v

Hanke kehittämään tulevan palvelu­korttelin ja yhteisö­kylän yhteisölli­syyttä

Tulevan rakennustyön rinnalle käynnistyi Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke syyskuussa 2018 kahden työntekijän voimin. Hankkeessa työskentelee yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck ja yhteisökyläkoordinaattori Tuula Pesonen.

Hankkeen tehtävät ja lopputulos

Tehtävänämme on etsiä ja löytää yhteisökylän ideasta ja toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ja toimijoita, joiden kanssa kehitämme tulevan Kotipirtin palvelukorttelin ja kylätalon toimintaa. Rakennustyön ja hankkeen lopputuloksena syntyy yhteisöllinen ja monisukupolvinen yhteisökylä, jossa asuu erilaisissa elämäntilanteissa olevia asukkaita sinkuista perheisiin ja vauvasta vaariin. Yhteisökylässä asuminen vahvistaa asukkaiden sosiaalisia kontakteja ja yksinäisyys vähentyy asukkaiden osallisuuden lisääntyessä. Asumisen erilaiset teknologiset ratkaisut tukevat itsenäistä ja turvallista asumista, jolloin myös muistisairaiden asukkaiden itsenäistä asumista voidaan tukea. Tuloksena syntyy uniikki asumisen malli.

Hankkeen rahoitus

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke kuuluu STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaan valtakunnalliseen Elämänote -ohjelmaan, jonka päätavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan.

Hankkeen rahoitus on vuosille 2018 – 2021.

Työntekijät

Riitta Birck
Yhteisökyläkehittäjä
p. 044 763 6625
riitta.birck@kotipirttiry.fi

Yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck on yhteisöpedagogi ja aikuiskasvatuksen maisteriopiskelija. Hänellä on kokemusta yhteisöllisestä asumisesta, yhteistoiminnan kehittämisestä ja innostamisesta.

Tuula Pesonen
Yhteisökyläkoordinaattori
p. 044 763 6626
tuula.pesonen@kotipirttiry.fi

Yhteisökyläkoordinaattori Tuula Pesonen on sosionomi (YAMK). Hän on perehtynyt erityisesti muistisairaan ihmisen vuorovaikutukseen liittyviin asioihin. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus hanketyöstä.

Tilaa uutiskirje

Tilaa sähköinen uutiskirje, niin pääset ensimmäisenä kuulemaan, kuinka rakennustyö edistyy ja samalla saat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumistamme. Jos haluat tilata uutiskirjeen postitse, ota yhteyttä.