Käräjätörmän yhteisökylä -hanke

”Näen yhteisökylässä eri-ikäisiä ihmisiä, jossa harrastukset ovat samassa pihapiirissä. Vapaaehtoiset voivat ohjata erilaisia ryhmiä.”

Nainen 82 v

”Asun omassa asunnossa enkä laitoksessa, asun yhteisössä.”

Mies 76 v

”Nautin kun sosiaalinen kanssakäyminen on avointa ja vaivatonta.  Tavattaessa tervehditään, asioista puhutaan kasvokkain, jaetaan arkea, elämää ja tarinoita.”

Nainen 58 v

”Kun joku kompastuu, nostetaan ylös, jos käsiä palelee, lämmitetään, lauletaan lauluja, tanssitaan, leikitään, kerrotaan hauskoja juttuja ja lainataan sokeria.”

Nainen 40 v

”Lähellä asuvien lapsiperheiden kanssa voin jakaa arkea. Arvostan myös sitä, että lapselleni erilaiset ihmiset ovat arkipäivää.”

Nainen 34 v

”Toivon, että pihalla saa hiihtää, luistella ja juosta.”

Poika 8 v

Hanke kehittämään tulevan palvelu­korttelin ja yhteisö­kylän yhteisölli­syyttä

Tulevan rakennustyön rinnalle käynnistyi Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke syyskuussa 2018 kahden työntekijän voimin. Hankkeessa työskentelee yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck ja muistiasumisen kehittäjä Hillervo Pohjavirta.

Hankkeen tehtävät ja lopputulos

Tehtävänämme on etsiä ja löytää yhteisökylän ideasta ja toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ja toimijoita, joiden kanssa kehitämme tulevan Kotipirtin palvelukorttelia ja alueen yhteisöllisyyttä. Vuoden 2020 aikana keskitymme Polku yhteisöllisyyteen -mallin kehittämiseen ja muistisairaiden omien asumistoiveiden kuulemiseen.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke auttaa synnyttämään yhteisöllistä ja muistiystävällistä Käräjätörmää ja palvelukorttelia. Kun rakentaminen lähtee liikkeelle, tuleville asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Lopputuloksena tavoitteena on yhteisöllinen ja monisukupolvinen yhteisökylä, jossa asuu erilaisissa elämäntilanteissa olevia asukkaita sinkuista perheisiin ja vauvasta vaariin yhdessä muistisairaiden kanssa.

Tavoitteena on, että yhteisökylässä asuminen vahvistaa asukkaiden sosiaalisia kontakteja ja yksinäisyys vähentyy asukkaiden osallisuuden lisääntyessä. Asumisen erilaiset teknologiset ratkaisut tukevat itsenäistä ja turvallista asumista, jolloin myös muistisairaiden asukkaiden itsenäistä asumista voidaan tukea. Tuloksena syntyy uniikki asumisen malli.

Hankkeen rahoitus

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke kuuluu STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaan valtakunnalliseen Elämänote -ohjelmaan, jonka päätavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan.

Hankkeen rahoitus on vuosille 2018 – 2021.

Työntekijät

Riitta Birck
Yhteisökyläkehittäjä
p. 044 763 6625
riitta.birck@kotipirttiry.fi

Yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck on kasvatustieteen maisteri ja yhteisöpedagogi (AMK). Hänellä on kokemusta yhteisöllisestä asumisesta, yhteistoiminnan kehittämisestä ja innostamisesta.

Hillervo Pohjavirta
Muistiasumisen kehittäjä
p. 044 763 6626
hillervo.pohjavirta@kotipirttiry.fi

Muistiasumisen kehittäjä Hillervo Pohjavirta on yhteiskuntatieteiden (sosiologia) ja kasvatustieteiden maisteri. Hänen alaansa on muistisairaiden ihmisten vuorovaikutus ja tiedonkäsittelytaitojen tukeminen, mistä aiheista hän on kirjoittanut oppaita ja pitänyt koulutuksia.

Merja Kivinen
Yhteisötyöntekijä
p. 044 7636 610
merja.kivinen@kotipirttiry.fi

Yhteisötyöntekijä Merja Kivinen on sosionomi (AMK) ja lähihoitaja. Hän Kotipirtin pitkäaikainen työntekijä ja hänellä on kokemusta muistisairaan hoivasta ja hoivatyön kehittämisestä. Merja tekee osa-aikaisesti hanketyötä osallistuen erityisesti Kotipirtin yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Tilaa uutiskirje

Tilaa sähköinen uutiskirje, niin pääset ensimmäisenä kuulemaan, kuinka rakennustyö edistyy ja samalla saat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumistamme. Jos haluat tilata uutiskirjeen postitse, ota yhteyttä.