Julkaisut

”Näen yhteisökylässä eri-ikäisiä ihmisiä, jossa harrastukset ovat samassa pihapiirissä. Vapaaehtoiset voivat ohjata erilaisia ryhmiä.”

Nainen 82 v

”Asun omassa asunnossa enkä laitoksessa, asun yhteisössä.”

Mies 76 v

”Nautin kun sosiaalinen kanssakäyminen on avointa ja vaivatonta.  Tavattaessa tervehditään, asioista puhutaan kasvokkain, jaetaan arkea, elämää ja tarinoita.”

Nainen 58 v

”Kun joku kompastuu, nostetaan ylös, jos käsiä palelee, lämmitetään, lauletaan lauluja, tanssitaan, leikitään, kerrotaan hauskoja juttuja ja lainataan sokeria.”

Nainen 40 v

”Lähellä asuvien lapsiperheiden kanssa voin jakaa arkea. Arvostan myös sitä, että lapselleni erilaiset ihmiset ovat arkipäivää.”

Nainen 34 v

”Toivon, että pihalla saa hiihtää, luistella ja juosta.”

Poika 8 v

Tutkimuksia ja selvityksiä Käräjätörmästä

Tältä sivulta löydät linkkejä julkaisuihin ja tutkimuksiin, jotka koskevat Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanketta tai julkaisuihin, joissa hanke on  mainittu.

Linkit

Hankkemme toinen hankejulkaisu on Hillervo Pohjavirran selvitys Mitä muistisairas toivoo asumiselta ja on ladattavissa tästä.

Muistiasumisen seminaari pidettiin Laikun musiikkisalissa 15.9.2020. Paikalla oli parikymmentä kutsuvierasta ja reilut 50 seurasi tapahtumaa verkossa. Seminaaritallenne on katsottavissa tästä. Seminaarin puhujien Hillervo Pohjavirran ja Erja Rappen esitysten luentodioihin pääset tutustumaan klikkaamalla nimeä.

Hankkeen ensimmäinen hankejulkaisu liittyy yhteisöllisyyden kehittämiseen. Pieni yhteisöllisyysopas -vinkkejä yhteisöllisyyden kehittämiseen on ladattavissa tästä. Hankejulkaisu perustuu yhteisökyläkehittäjä Riittä Birckin Pro gradu -tutkielmaan Esteetön yhteisöllisyys: Alueellisen yhteisöllisen arjen alkuun auttaminen ja kannattelu. Tutkielma perustuu keväällä tehtyyn verkkokyselyyn, jossa selvitettiin sitä, millaisilla teoilla yhteisöllisyyttä syntyy ja mitä pitää tehdä, jotta se pysyy elinvoimaisena. Tutkielmaan voi tutustua tästä. Hankejulkaisuun on kiteyteysti ja käytännönläheisesti koottu yhteisöllisyyttä edistäviä ja kannattelevia tekoja ja suosituksia.

Roosa Heikura (2020) Helsingin maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan tekemässään Pro gradu -tutkielmassa Iäkkäiden hyvinvointia tukevan pihan suunnittelu – Case Käräjätörmä, halusi selvittää, miten iäkkäiden asumisen suunnitteluun osallistuvat tahot käsittävät lähiviheralueiden yhteyden asukkaiden hyvinvointiin ja miten hyvinvointia edistävät tekijät tulisivat nykyistä paremmin huomioiduiksi suunnitteluprosessissa. Tutkimus on tehty Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän suunnittelun näkökulmasta. Roosan tutkimukseen voit tutustua tästä.

Ymäristömisteriön julkaisussa 2020:8 Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet (Oosi Olli, Kortelainen Jeremias, Luukkonen Tuomas & Halla Katri) Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä – hanke on mainittu kappaleessa Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen kohdekuvauksia> Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä, Tampere (s.62). Julkaisun pääset lukemaan tästä.

Ymäristömisteriön julkaisussa 2020:2 Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueella ja taajamissa (Rajaniemi Jere & Rappe Erja) Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä – hanke on mainittu kappaleessa Kotimaisia esimerkkejä ikäystävällisyyden kehittämisessä > Tesoma (s.54) Julkaisun pääset lukemaan tästä.