Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä alkoi unelmasta.  Nyt unelma on konkretisoitumassa todeksi. Kotipirtti ry:n hallituksen puheenjohtaja Arja Ojala kertoo blogitekstissään, mistä kaikki alkoi.

Mistä kaikki alkoi?

Olin ollut kuuntelemassa Ympäristöministeriön järjestämiä luentoja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske 2013-2017) uusista suunnitelmista ja hankkeista vuonna 2016. Ympäristöministeriön ohjelmalla on haluttu varmistaa ikääntyneiden turvallinen asuminen kotona toimintakyvystä ja varallisuudesta riippumatta.  Asumista on haluttu tukea hyvin monipuolisilla toimenpiteillä. Erilaisia asumisratkaisuja etsitään ja kokeillaan.

Innostus laajenee

Kotipirtti ry teki samoihin aikoihin  strategiaansa vuoteen 2030. Keskustelimme aiheesta hallituksessa erittäin laajasti ja erilaisia ratkaisuja toimintamme monipuolistamiseksi hakien. Lopuksi päätimme kysyä Tampereen ikäihmisten palveluilta voisimmeko rakentaa lisää muistisairaiden asuntoja Kotipirtin palvelutalon yhteyteen. Saatuamme myönteisen vastauksen, otimme yhteyttä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA) ja kysyimme, voisiko sieltä saada rahoitusta rakentamiseen. Tämän johdosta ARAN työntekijöitä kävi huhtikuussa 2016 katsomassa taloamme ja sen ympäristöä sekä kuulemassa  ajatuksiamme.  Keskustelussamme nousi esiin ajatus siitä, että voisimmeko kokeilla erilaista muistisairaiden asuttamista yhteisöasumisessa. Ajatus sai myönteistä vastaanottoa kaupungin asuntotoimen ja ympäristöministeriön Ikä-Asken taholta. Talomme ympärillä on Tampereen Vuokratalosäätiön (VTS) taloja ja kuultuaan hankkeestamme, hekin halusivat olla mukana.

Arkkitehtuurikilpailusta vauhtia

Rakennushanketta suunnittelemaan lähtivät ARAN lisäksi Tampereen kaupunki (asuntotoimi, kiinteistötoimi, kaavoitus ja ikäihmisten palvelut sekä Oma Tesoma -hanke), Kotipirtti ry, Tampereen vuokratalosäätiö ja Ympäristöministeriö. Yhteisessä kokouksessamme  päätimme ARAN aloitteesta järjestää arkkitehtuurikilpailun nimellä Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä. Yllätykseksemme hakijoita oli 23 eri arkkitehtitoimistoa ja he saivat tehtäväkseen tehdä suunnitelman, millaista väkeä tällaisessa kylässä voisi elää ja asua sekä mitä kaikkea siellä voisi tehdä. Aikataulu oli tiukka, sillä heillä oli vain kesä 2016 aikaa tehdä ehdotuksensa. Syksyllä valitsimme  suunnitelmien joukosta 4 parasta jatkotyöskentelyyn. He saivat työnsä valmiiksi tammikuussa 2017 ja kilpailutoimikunta kokoontui tutkimaan ja arvioimaan näitä suunnitelmia. Voittaja julkistettiin  Tampere-talossa 3.4.2017 järjestetyssä Kylä kaupungissa -seminaarissa, jossa eri asiantuntijat kertoivat yhteisöllisyyden ja yhteisöasumisen laajasta kirjosta ja eri vaihtoehdoista sekä tehdyistä tutkimuksista. Voittajia olikin kaksi, joista UKI Arkkitehdeillä oli Palveluasumisen korttelin eli Kotipirtin Palvelutalon ympäristöön sijoittuvan korttelin paras ratkaisu. Toinen oli Optiplanin kaupunkikuvallisesti parempi ratkaisu koko yhteisökylälle.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -koteja kaikille

Näistä lähtökohdista sitten työmme jatkui samalla joukolla  asemakaavaa valmistamaan voittaneiden arkkitehtien kanssa. Monta kokousta saimme pitää ja erilaisia ajatuksiamme työstää yhteisiksi ajatuksiksi, mutta myönteistä on ollut koko ajan, että olemme olleet yksimielisiä siitä, että tästä pitää tulla Ikä-Asken tavoitteiden mukaista uudenlaisen asumisen kokeilua. Tavoitteena on saada aikaan ihan erilaista vanhusten ja muistisairaiden asuttamista muiden tamperelaisten kanssa yhdessä, jotta muistisairailla olisi tunne yhteisöön kuulumisesta. Tästä kumpuaa monisukupolvinen yhteisökylä.

Alueella voi asua lapsiperheitä, yksinasuvia tai pariskuntia, maahanmuuttajia  sekä opiskelijoita yhdessä muistisairautta tai muuta sairautta sairastavien kanssa. Jokaisella on oma asuntonsa, mutta kukaan ei jää yksin vaan aina löytyy kaveri, joka lähtee kuuntelemaan lähellä olevaan Kylätaloon tullutta ohjelman esittäjää taikka vain nauttimaan lounaasta tai kahvista. Kotipirtin palvelutalosta saa sopimuksen mukaista palvelua kukin tarpeensa mukaisesti. Nuoret auttavat ikääntyneitä ja vanhukset kertovat nuorille omasta elämästään. Vuorovaikutusta  ja oppimista on puolin ja toisin.

Tällä hetkellä on asemakaava on nähtävillä  28.1.2019 asti Tesoman hyvinvointikeskuksessa, Frenckellin ala-aulassa sekä Kotipirtin palvelutalon aulassa kommentteja varten. Käykääpä tutustumassa!

Arja Ojala, sosiaalineuvos

Kotipirtin hallituksen puheenjohtaja