Kotipirtin uusi toiminnanjohtaja Mari Anttila pohtii kodin merkistystä erityisesti hyvän vanhuuden näkökulmasta.

Kotona on hyvä olla

”Mikään toinen paikka ei ole kuin koti.” (L. Frank Baum – Ihmemaa Oz)

Koti määritellään paikaksi, jota ihminen käyttää vakituiseen asumiseen ja jossa säilytetään henkilökohtaisia tavaroita. Koti on paikka, jossa perheenjäsenet asuvat ja jossa vietetään vapaa-aikaa. Koti merkitsee turvallisuutta, rauhallisuutta, menneisyyden muistoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Itselleni koti on paikka, jossa voin olla oma itseni ja jossa voin tehdä itselleni tärkeitä asioita.

Koti merkitsee paljon meille kaikille, niin nuorille kuin ikääntyneillekin kodilla on suuri rooli elämässä. Kotiin sisältyy monia arvoja ja merkityksiä. Ikäihmisille kotona asuminen tuo lisäksi erityisesti kokemuksen itsemääräämisestä ja omasta päätösvallasta, elämänhallinnasta sekä omatoimisuudesta. Tuttu ja turvallinen oma koti, jossa on jokaisella muistoja, ja jossa voi olla oma itsensä, on tutkimustenkin mukaan tärkeä tekijä siinä, että kotona viihdytään ja halutaan asua niin pitkään kuin mahdollista.

Millaista on turvallinen vanhuus kotona?

Minulla itselläni on 92-vuotias isoäiti, joka asuu yksin kotonaan pienessä yksiössä ja mietin usein hänen kanssaan puhelun lopetettuani, että millaista on sitten hyvä ja turvallinen vanhuus kotona? Isoäitini on kohtuullisen hyvässä fyysisessä kunnossa ja muistikin pelaa vielä riittävästi. Kotipalvelu käy hänen luonaan kolme kertaa päivässä huolehtimassa lääkkeet ja lisäksi hänelle tulee ruoka ateriapalvelun kautta päivittäin. Kotihoito mahdollistaa onneksi sen, että hän voi asua kotonaan ja kodinomaisessa asuinympäristössä, nyt kun hän tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa arjen askareissaan. Kansallinen tavoitteemmehan täällä Suomessa on, että iäkäs ihminen voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka.

Kotihoitoon tuleekin panostaa entistä enemmän tai asumismuotoihin, joissa ikäihmisillä ja muistisairailla on mahdollisuus vanheta omassa tutussa ympäristössään. Tesomalle parhaillaan kehitteillä oleva monisukupolvinen yhteisökylä on juuri sellainen innovatiivinen asumismuoto, jota tarvitaan, kun väestö vanhenee ja tarkoituksena on saada elää mahdollisimman tasapainoista ja hyvää elämää omassa tutussa asuinympäristössään sairauksista huolimatta. Hankkeen tavoitteena on löytää uudenlainen asumisratkaisu, jossa muistisairaat ja muut ihmiset voisivat asua yhdessä keskenään tasaveroisina ihmisinä ja muistisairaiden hoiva ja huolenpito otettaisiin osaksi yhteisöä.

Teknologia asumisen tukena

Kotihoidon tukipalveluiden, omaisten antaman avun ja apuvälineiden lisäksi olemassa on jo paljon teknologiaa, jonka avulla voi tukea kotihoidon asiakkaan omatoimisuutta ja arjen sujumista kotona. Kulunseuranta- ja valvontalaitteet mahdollistavat kotona asumista ja helpottavat elämää luomalla turvallisuutta asumiseen. Uudet teknologiset ratkaisut ja innovaatiot tarjoavat asumisympäristön kotona asuvalle ikääntyneelle henkilölle, jossa erehdykset ja unohdukset sallitaan. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa vain sitä, että keittiön liesi sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja turvapalvelu voi seurata sijaintia ja kotoa poistumisia. Turvapuhelimet, ovihälyttimet ja paikantavat turvarannekkeet voivat auttaa elämään turvallisemmin ja selviytymään kotona arjen toiminnoissa. Iäkkäiden turvapalveluissa voidaan hyödyntää lisäksi erilaisia seurantamittareita, jotka välittävät tietoa kunnosta ja terveydentilasta, muun muassa liikkumisesta, sydämen sykkeestä, verenpaineesta tai nukkumisesta. Teknologian avulla parannetaan niin turvallisuutta, elämänlaatua ja hyvinvointia kuin myös palvelujen saatavuuttakin. Tärkeää teknologiassa on lisäksi huomioida, että laitteet ovat helppokäyttöisiä, ja että ne ovat toimivia ikäihmisen kyvyistä riippumatta.

Teknologian ja erilaisten apujen avulla kotona asuminen mahdollistuu, kun voidaan tuoda palveluita yksilöllisesti omaan kotiin. Koti on tärkeä meille kaikille ihmisille, se on ihmisen perusoikeus ja siihen on ikäihmisellä oltava yhtäläinen oikeus niin kuin meillä muillakin. Se, että saa olla ja elellä rauhassa kotona, omassa turvapaikassa -siitä koostuu mielestäni hyvä vanhuus.

Mari Anttila
Kotipirtin palvelutalon toiminnanjohtaja