Arkkitehti Sasu Alasentie on viime vuosina työskennellyt useiden yhteisölliseen ja ikääntyneiden asumiseen liittyvien hankkeiden parissa ja oli mukana Käräjätörmän arkkitehtuurikilpailun voittaneessa UKI Arkkitehdit Oy:n työryhmässä.

Yhteisöllisistä asumisratkaisuista vastaus yksinäisyyteen?

Suomessa yleisin kotitaloustyyppi on tällä hetkellä yksin asuvan aikuisen muodostama talous. Asumme yhä enemmän yksin ja yksinäisyydestä on muodostumassa yhteiskunnassamme kaikkia ikäryhmiä koskeva ongelma. Erityisesti se kuitenkin korostuu ikääntyneiden keskuudessa. Vanhustenhoivamme perustuu ratkaisuun, jossa ikääntyneille pyritään antamaan mahdollisuus asua kotona tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen takaa ikääntyneen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden sekä vähentää laitosmaisen hoivan tarvetta, mutta ei ratkaise ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä.

Yhteisölliset asumisratkaisut voivat sekä mahdollistaa ikääntyneiden kotona pärjäämisen pidempään yhteisön tuella sekä torjua ikääntyneiden yksinäisyyttä. Suunnittelemalla monisukupolvisia yhteisöjä tavoitteena on vahvistaa myös sukupolvien välistä kanssakäymistä ja vähentää kaiken ikäisten kokemaa yksinäisyyttä. Yhteisöllisillä ratkaisuilla pystytään lisäksi tilatehokkaasti järjestämään monipuolisempia ja toimivampia asumisympäristöjä meille kaikille.

Jaetut tilat

Millaisia uudet yhteisölliset asumisen ratkaisut sitten käytännössä voivat olla?  Tilojen ja toimintojen jakaminen on yhteisöllisyyden ydintä ja oleellista on miettiä etenkin jakamisen eri mittakaavoja ja tasoja. Jotkut arjen toiminnot ovat luontevampia jakaa vain lähinaapurien kanssa, kun taas jotkut toiminnot voidaan jakaa vaikka koko talon asukkaiden kesken. Käräjätörmän monisukupolviseen yhteisökylään on suunnitteilla kerroskohtaisia, lähinaapureiden yhteisiä tiloja, jotka tarjoavat mahdollisuuden päivittäisiin arjen toimintoihin, kuten pyykinpesuun ja muuhun kodinhoitoon ja arkisiin kohtaamisiin asukkaiden kesken. Koko taloa palvelemaan on suunniteltu lisäksi esimerkiksi tasokkaat yhteissaunatilat kattoterasseineen sekä katutasoon monipuolisia harrastetiloja. Yhteisölliselle asuinalueelle voidaan järjestää myös koko kaupunginosaa palvelevia yhteisiä tiloja ja toimintoja. Käräjätörmässä tämä tarkoittaa alueen sydämeksi suunniteltua kylätaloa kortteliravintoloineen.

Yhteistilojen sijainti on oleellisen tärkeää. Sijoittelulla pyritään tekemään yhteistilojen käytöstä mahdollisimman helppoa ja luontevaa sekä luomaan luontevia kohtaamisia erilaisten asukkaiden kesken. Esimerkiksi sijoittamalla pesula ja yhteinen kuntosali vierekkäin voidaan mahdollistaa pieni kuntoilu ja naapureiden kohtaaminen pyykinpesun yhteydessä. Sijoittamalla talon yhteiset harrastetilat katutasoon omalla sisäänkäynnillä, voidaan tiloja avata tarvittaessa myös muille alueen asukkaille, mikä mahdollistaa monipuolisempia yhteisiä toimintoja. Jokainen talo voisi tarjota yhteisölle erilaisen harrastetilan; Jos yksi taloyhtiö tarjoaa alueelle kuntosalin, voi toinen taloyhtiö tarjota vaikkapa käsityöverstaan.

Osallistava suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelijana en voi pakottaa ihmisiä yhteisöllisiin toimintatapoihin enkä halua luoda täysin valmiita yhteisöllisen elämisen malleja. Yhteisöllisyyden pitää lähteä asukkaista itsestään ja rakennetun ympäristön pitää jättää tilaa ihmisille muodostaa omanlaisia yhteisöllisyyden ilmentymiä. Oleellisen tärkeää onkin osallistaa asukkaita suunnitteluun, jotta löydetään luontevimmat arjen jakamisen mahdollisuudet. Nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja uudenlaiset työtavat mahdollistavatkin asukkaiden osallistamisen uudella tapaa. Osallistavaan suunnitteluun käytetään yleisesti esimerkiksi 3D-cave tilaa, jossa suunnitelmia voidaan projektorien ja 3D-lasien avulla tutkia tarkkaan 1:1 mittakaavassa. Näin rakennettaviin tiloihin voidaan tutustua jo ennen rakentamista ja uudenlaisia konsepteja voidaan testata virtuaalisesti. Tulevien asukkaiden osallistaminen suunnittelun on myös hyvä tapa sitouttaa asukkaita tuleviin tiloihin ja niiden toiminnallisuuden kehittämiseen sekä yhteisöllisiin asumisen tapoihin. On tärkeää, että asukas tuntee kodin ja yhteisölliset tilat omakseen ja on voinut vaikuttaa oman asumisympäristönsä ratkaisuihin.

Suunnittelijan visio

Suunnittelijana pyrin tarjoamaan mahdollisimman hyvät puitteet yhteisöllisempään elämäntapaan. Pyrin tekemään ratkaisuja, jotka kannustavat yhteisöllisyyteen, rohkaisevat luonteviin kohtaamisiin ja tarjoavat monipuolisia tilallisia mahdollisuuksia arjen jakamiseen ja toisten tukemiseen. Minulta kysyttiin taannoin, miksi ihmeessä yritämme kehittää yhteisöllisiä asumisympäristöjä suomalaisille, joille yksityisyys ja oma reviiri on tyypillisesti ollut tärkeää. On totta, että monelle meistä yhteisölliset ratkaisut voivat olla haastavia sovittaa tottumaamme arkeen, eivätkä ne ihan kaikille varmasti sovikaan. Uskon silti, että yhteisöllisille asumisen ratkaisuille on meillä myös todellista tarvetta ja niitä suunnitellaan, koska ne tarjoavat ratkaisuja moniin suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillisiin ongelmiin, erityisesti yksinäisyyteen.

www.ukiark.fi

Sasu Alasentie, arkkitehti
Mukana Käräjätörmän arkkitehtuurikilpailun voittaneessa UKI Arkkitehdit Oy:n työryhmässä.